Kære alle Rotarianere og venner til Rotary.

Rotary er en Worldwide netværksorganisation med 1,2 million medlemmer. Rotary er også en humanitær
organisation, der hjælper på forskellig vis i nødstedte områder. Alle Rotarianere arbejder frivilligt og
UDEN nogen form for løn.

I 1979 iværksatte Rotary et projekt med at udrydde polio på Filippinerne. Det blev en stor succes, og derfor
blev det i 1985 besluttet at igangsætte et projekt, hvor man lovede verdens børn at udrydde POLIO på verdensplan.

Rotary’s ide og målsætning var så fantastisk, at WHO, Unesco og CDC valgte at slutte sig til projektet, og siden da
har disse organisationer og Rotary arbejdet tæt sammen omkring dette projekt, som viste sig at blive endnu større
og længerevarende, end nogen af parterne havde forestillet sig. Og det er til dato Rotary’s største og mest ambitiøse
projekt.

Senere blev Bill og Melinda Gates Foundation ligeledes part i projektet, via kæmpedonationer hver eneste år.

Polio er desværre stadig ikke udryddet helt, så alle parter i projektet arbejder fortsat  målrettet og ihærdigt på, at
målet kan nås.

Derfor også denne store event, hvor Rotary (polioudvalget i D-1470) inviterer alle Rotarianere med familie og venner
til at deltage i et helt fantastisk og unikt program tilrettelagt primært for at skaffe penge til Polio-projektet og s
ekundært for at glæde og underholde så mange som muligt.


Søndag, den 13. juni 2021 kl. 15.30 mødes man i Cirkusbygningen på Dyrehavsbakken i Klampenborg til årets
Cirkusrevy

Efter revyens afslutning fortsætter selskabet til Korsbæk, hvor en udsøgt 3-retters middag er klar til de hungrende
gæster.

Al overskud ved arrangementet går direkte og ubeskåret til End Polio NOW. Derudover supplerer Bill og Melinda
Gates Foundation med det dobbelte af, hvad der er indkommet af overskud.

Da projektet blev iværksat i 1985 var der  350.000 Polio-tilfælde årligt på verdensplan fordelt på 125 lande. I 2019
var der på verdensplan 174 nye tilfælde fordelt på Afghanistan og Pakistan som de eneste polio-inficerede lande.
Europa blev erklæret poliofrit i år 2000, og som noget af det mest epokegørende i dette projekt blev Afrika
den 25. august 2020 erklæret poliofrit – efter at have set det sidste udbrud i Nigeria i 2016.

Til dato i 2020 har der på verdensplan været 104 udbrud – igen i Afghanistan og Pakistan. Disse to lande er fortsat
en kæmpe udfordring.

Retur til forsiden